Záruka 2 roky na lineární žlaby

Doprava na 1 500 Kč ZDARMA

Nakupujete přímo od výrobce

Chuděj > Novinky > Oznámení o změně názvu společnosti

Oznámení o změně názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, ze s účinností od 15. 07. 2021 došlo ke změně názvu
naší společnosti Miroslav Chuděj, s.r.o, se sídlem Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec. Od
výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

CHUDĚJ, s.r.o.

Ostatní údaje o společnosti (IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny. Změna
obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost
vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již
uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, smlouvy či změny smluv
stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od
uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou nový
obchodní název CHUDĚJ, s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

S pozdravem

Miroslav Chuděj, majitel