Chuděj > Kontakty

Kontakty

Vedení společnosti

Miroslav Chuděj majitel

Obchodní zástupci

Aleš Kubáš region Čechy +420 602 583 525
Bronislav Zachoval region Morava +420 736 272 886
Gabriel Mikóczy Slovensko +421 918 661 213

Obchodní oddělení

Veronika Vašková vedoucí oddělení +420 571 757 733
Jana Hajná, DiS. asistentka prodeje pro ČR a SR +420 571 757 735
Pavel Štreichl manažer společnosti +420 602 527 315

Ekonomické oddělení

Alenka Randýsková vedoucí oddělení +420 571 757 734
Irena Janků účetní +420 571 757 749
Bc. Kateřina Dorotíková mzdová účetní +420 571 757 743

Výrobní oddělení

Radek Jurajda vedoucí výroby +420 605 273 036
Lukáš Škrobák zástupce vedoucího výroby +420 775 959 888

Sídlo společnosti:

Chuděj s.r.o.
756 62 Hutisko-Solanec 310
tel.: +420 571 757 733-5
fax: +420 571 757 737
Česká Republika

IČO: 25390236
DIČ: CZ25390236

Bankovní spojení pro Českou republiku:

Banka: ČSOB, a.s.
Kód banky: 0300
Číslo účtu: 
CZ: 133882609
EUR: 195322420

Bankovní spojení pro Slovenskou republiku:

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
4012814165/ 7500
IBAN: SK50 7500 0000 0040 1281 4165
BIC: CEKOSKBX